Tagi

Podobne posty

Podziel się:

Negatywne skutki spożywania alkoholu

Alkohol stanowi substancję psychoaktywną, której spożycie wywołuje negatywny wpływ na organizm człowieka. Już niewielkie dawki wpływają na pracę układu nerwowego, znacząco obniżając sprawność jego funkcji. Alkohol powoduje ponadto zaburzenia ośrodku ruchu, obniżając precyzję wykonywanych gestów i prowadząc do niepewnego chodu.

Na skutek spożycia tej substancji u człowieka dochodzi do upośledzenia reakcji wzrokowych oraz słuchowych, a także wyraźnego osłabienia umiejętności krytycznego myślenia oraz poprawnego osądu sytuacji. Alkohol negatywnie wpływa również na układ trawienny człowieka, upośledzając przyswajanie dostarczanych z pożywieniem składników odżywczych. Powoduje powstawanie niedoborów witamin – A, E, D, K, C i witamin z grupy B – oraz zahamowanie przyswajania niezbędnych do utrzymania funkcji życiowych organizmu minerałów i mikroelementów, przede wszystkim wapnia, magnezu, żelaza, cynku oraz selenu.

Wpływ alkoholu na relacje rodzinne

Problem nadużywania alkoholu dotyczy nie tylko osoby pijącej, lecz także osób znajdujących się w jej bezpośrednim otoczeniu, przede wszystkim najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Stanowi często zarzewie konfliktów między małżonkami lub partnerami, może prowadzić do niewierności, a w efekcie do rozwodu lub rozstania. Z powodu uzależnienia rodzica cierpią także dzieci, które doświadczają zaburzeń w poczuciu bezpieczeństwa oraz odrzucenia i ogólnego zaniedbania, zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i emocjonalnej. Wśród osób wychowanych w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym dochodzi często do rozwinięcia się Syndromu Dorosłych Dzieci Alkoholików, z kolei u partnerów osób nadużywających alkoholu wielokrotnie rozpoznaje się syndrom współuzależnienia, objawiający się zaniżonym poczuciem własnej wartości, poczuciem bezsilności oraz zaburzeniami w zakresie poprawnego wyrażania emocji.

Wpływ alkoholu na relacje zawodowe

Skutki nadmiernego spożywania alkoholu da się zaobserwować również na płaszczyźnie życia zawodowego. Osoba uzależniona staje się znacznie mniej produktywna i stopniowo zaczyna zaniedbywać obowiązki w pracy. Z uwagi na swoje zachowanie traci ponadto szacunek w oczach współpracowników i szefostwa. Pogorszenie wyników oraz relacji interpersonalnych w miejscu pracy prowadzi często do utraty zatrudnienia.

Jakie są pierwsze objawy uzależnienia od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu wiąże się z wystąpieniem zarówno objawów fizycznych, jak i psychicznych.

▪         Objawy fizyczne uzależnienia od alkoholu

Do pierwszych fizycznych objawów uzależnienia od alkoholu można zaliczyć:

 • niekontrolowaną chęć sięgnięcia po alkohol, zwaną głodem alkoholowym,
 • pojawienie się oznak zespołu abstynencyjnego w postaci dreszczy, drżenia kończyn górnych i dolnych, nudności, wymiotów, bólów i zawrotów głowy, do których wystąpienia dochodzi na skutek okresowego zaprzestania spożycia alkoholu,
 • zwiększoną lub zmniejszoną tolerancję na alkohol.

▪         Objawy psychiczne

Pierwszymi objawami psychicznymi, które wskazują na noszące znamiona uzależnienia nadmierne spożywanie alkoholu są:

 • luki w pamięci,
 • zaburzenia świadomości,
 • utrata kontroli nad własnym zachowaniem,
 • kontynuowanie picia pomimo zauważalnego negatywnego wpływu alkoholu na organizm,
 • zaniedbanie sfer życia niezwiązanych z uzależnieniem, przede wszystkim relacji z bliskimi, obowiązków zawodowych oraz zainteresowań.

Najczęściej występujące choroby spowodowane nadmiernym spożywaniem alkoholu

Wśród negatywnych skutków nadmiernego spożywania alkoholu znajdują się różnorodne wywołane tą substancją schorzenia oraz choroby. Do najczęściej występujących zaliczają się:

 • schorzenia układu krążenia – nadciśnienie tętnicze, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca,
 • choroby wątroby – marskość, stłuszczenie oraz zapalenie tego organu,
 • liczne choroby układu pokarmowego – uszkodzenie śluzówki żołądka, rozwój i zaostrzenie refluksu żołądkowo-przełykowego,
 • zapalenie trzustki,
 • uszkodzenia układu nerwowego,
 • zaburzenia ośrodka pamięci,
 • zaburzenia czynności seksualnych.

Osoby nadużywające alkoholu są ponadto znacznie bardziej narażone na występowanie infekcji wirusowych i bakteryjnych, co prowadzi do licznych zachorowań o charakterze nawrotowym. Poza schorzeniami fizycznymi, alkoholicy często cierpią również z powodu różnorodnych chorób oraz zaburzeń psychicznym, przede wszystkim:

 • depresji,
 • zaburzeń lękowych,
 • paranoi,
 • epizodów psychotycznych.

Charakterystyczną dla osób uzależnionych od alkoholu przypadłością jest także bezsenność. Alkoholicy doświadczają również często nadmiernej drażliwości, zmienności nastrojów oraz napadów agresji. Wielokrotnie towarzyszą im także myśli samobójcze skutkujące samookaleczeniami oraz próbami odebrania sobie życia.

Gdzie zgłosić się na terapię? Terapia uzależnień Bielsko-Biała

W sytuacji wystąpienia objawów wskazujących na nadmierne spożywanie alkoholu, warto zgłosić się na terapię uzależnień w Bielsku-Białej  oferującego profesjonalne leczenie odwykowe pod okiem doświadczonych specjalistów. Placówka zapewnia wsparcie psychiatryczne i psychologiczne oraz komfortowe warunki pozwalające na skuteczne zwalczenie nałogu i powrót do zdrowia.