Tagi

Podobne posty

Podziel się:

Uzależnienie chemiczne a behawioralne – czym się różnią?

Człowiek może uzależnić się od wszystkiego zarówno od używek, jak i konkretnych czynności. Z uzależnieniem mamy do czynienia wtedy, gdy przekroczona zostaje pewna granica oznaczająca zniewolenie od przyjemności.

Środkiem uzależniającym może być nie tylko alkohol, nikotyna, marihuana, kokaina, amfetamina, dopalacze, ale również czekolada, kawa lub słodycze, bądź określone czynności, na przykład robienie zakupów.

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie jest silną potrzebą zażywania jakiejś substancji lub wykonywania jakiejś czynności, wymykającą się spod kontroli i niezwykle ryzykowną. Naukowcy na podstawie najnowszych badań mózgu stwierdzili, że jest to choroba mózgu, polegająca na zaburzeniu powiązań między emocjami, myśleniem i zachowaniem, co jest związane z funkcjonowaniem kory czołowej, gdzie splata się sfera kognitywna i emocjonalna.

Ze względu na to, że ta część mózgu dojrzewa najpóźniej niezwykle ważną sprawą jest, aby uchronić młodzież przed eksperymentowaniem z używkami. Powodem uzależnień są często predyspozycje genetyczne, choć w nałogi wpadają również osoby często sięgające po używki w celu pozbycia się stresów, bądź emocji, z którymi sobie nie radzą. Kluczową rolę w kontekście uzależnień odgrywa dopamina, która jest odpowiedzialna za odczuwanie przyjemności.

Czym jest uzależnienie od substancji chemicznych?

Z uzależnieniem od substancji chemicznych mamy do czynienia wtedy, gdy pojawia się silna potrzeba przyjęcia substancji psychoaktywnej, której osoba uzależniona nie potrafi przezwyciężyć. Ilość oraz częstotliwość jej spożywania nie podlega kontroli.

Poza tym osoba uzależniona zwiększa kolejne dawki z powodu coraz większej tolerancji na nie ze strony organizmu oraz w celu złagodzenia dyskomfortu zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Wiąże się to również z ograniczeniem innych aktywności w postaci na przykład rozwoju zainteresowań, pasji.

Całej jej uwaga koncentruje się na zaspokojeniu potrzeby przyjęcia substancji psychoaktywnej. Rodzajem uzależnienia chemicznego jest uzależnienie od alkoholu lub innej substancji psychoaktywnej takiej jak: marihuana, kokaina, amfetamina, dopalacze, nikotyna.

Czym jest uzależnienie behawioralne?

Uzależnienie behawioralne jest nałogowym, czyli wielokrotnym, długotrwałym i utrwalonym  powtarzaniem określonych czynności, których realizacja przynosi osobie uzależnionej uczucie przyjemności, euforii, w związku z tym pojawia się u niej silna potrzeba doświadczania tych uczuć jak najczęściej.

Działanie takie ma na celu zredukowanie napięcia poprzez doświadczanie przyjemności. To prowadzi do błędnego koła uzależnienia od powtarzania określonych czynności. Dochodzi tu do zaburzenia kontroli impulsów, którym osoba uzależniona nie jest w stanie się oprzeć. Wyróżnia się kilka modeli uzależnień behawioralnych:

  • Model biomedyczny, upatrujący przyczyn rozwinięcia się nałogu w przekaźnikach znajdujących się w mózgu oraz geny.
  • Model psychodynamiczny wskazuje na traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa jako przyczynę rozwinięcia się uzależnienia.
  • Model poznawczo – behawioralny wskazuje na rozwinięcie się uzależnienia w momencie,  gdy towarzyszy jej wewnętrzny przymus lub silne pragnienie jej rozpoczęcia i jak najdłuższego kontynuowania.

Każdy model uzależnienia wiąże się z pojawieniem się trudności w kontrolowaniu tych zachowań, a w momencie przerwania czynności pojawiają się objawy abstynencyjne. Osoba uzależniona pomimo świadomości szkodliwości takich zachowań odrzuca tę wiedzę i nie przyjmuje negatywnych informacji na temat konsekwencji uzależnienia behawioralnego.

Do najczęstszych form tego rodzaju uzależnienia należy: uzależnienie od komputera, internetu, smartfona, ćwiczeń fizycznych, seksu, hazardu oraz pracoholizm i zakupoholizm.

Jakie są różnice między uzależnieniem chemicznym i behawioralnym?

Podstawową różnicą między uzależnieniem chemicznym a behawioralnym są skutki odstawienia. W przypadku uzależnienia chemicznego pojawia się zespół abstynencyjny związany z występowaniem objawów fizycznych w postaci zimnych potów, dreszczy, biegunki  i wielu innych. Natomiast w przypadku uzależnienia behawioralnego pojawia się lęk, depresja, spadek nastroju.

terapia uzależnień

Terapia uzależnień w Bielsku-Białej

Pomocą osobom uzależnionym zajmują się wykwalifikowani lekarze i terapeuci w ośrodkach leczenia uzależnień. Zadaniem terapeutów jest zburzenie muru, jaki uzależniony zbudował wokół siebie z powodu swojego nałogu.

Celem terapii prowadzonej w ośrodkach jest nauczenie pacjenta rozpoznawania mechanizmów, skłaniających go do sięgania po środek uzależniający, na przykład alkohol, narkotyki, czy inne substancje i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w nowy, konstruktywny sposób.

Pacjent uczy się także na nowo komunikacji i nawiązywania relacji z drugim człowiekiem. Na każdym etapie terapii uzależnień w Bielsku-Białej może on liczyć na wsparcie ze strony specjalistów.