Tagi

Podobne posty

Podziel się:

Prywatny dom opieki – jakie warunki trzeba spełniać aby go założyć?

Gdy osoby starsze wymagają opieki, której nie mogą im zapewnić ich najbliżsi, alternatywą zalecaną przez specjalistów geriatrów jest zapewnienie osobom starszym stałej opieki w specjalnie przeznaczonych do tego domach opieki seniora.

Chociaż przyjęcie osoby starszej do placówki może być kojarzone przez niektórych z „zaniedbaniem” i „opuszczeniem” ze strony najbliższych, dobrze wybrany dom opieki może zaoferować szereg korzyści, które sprawią, że ten etap życia będzie dla osoby starszej będzie przebiegał w komforcie i spokoju.

Główną zaletą domów opieki jest to, że dysponują one wykwalifikowanym personelem medycznym oraz zespołem specjalistów zajmujących się opieką nad pacjentami w podeszłym wieku, a także możliwość przyjmowania wizyt rodzinnych i współdzielenia przestrzeni z osobami w tym samym wieku.

Przy wyborze domu opieki dla najbliższych warto zwrócić uwagę właśnie na infrastrukturę i wyposażenie placówki. Warunki mieszkaniowe w domach opieki powinny być oparte o wysokie standardy wyposażenia oraz w pełni dostosowane do potrzeb seniorów.

Jak otworzyć prywatny dom opieki w Polsce?

Aby otworzyć dom opieki, wymagana jest zgoda wojewody. Natomiast w celu uzyskania takiej zgody, powinniśmy spełniać warunki określone przez ustawę o pomocy społecznej, powinniśmy także spełniać odpowiednie standardy, a także przedstawić stosowne dokumenty:

– wniosek o pozwolenie,

– tytuł prawny do nieruchomości, na której położony jest dom,

– zaświadczenie o możliwości użytkowania obiektu,

– plan dotyczący prowadzenia placówki,

– informacje dotyczące finansowania obiektu i pismo o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędów państwowych,

– informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

– zaświadczenie o naszym stanie zdrowia.

Po tym jak dostarczymy wszystkie niezbędne dokumenty i zanim otrzymamy pozwolenie, dokonywane są oględziny placówki.

Rejestr podobnych ośrodków jest jawny i prowadzony jest przez wojewodę. Co do zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, numerami PKD dla tego typu działalności są 87.30.Z oraz 87.10.Z. Pierwszy z nich obejmuje pomoc społeczną razrm z całodobową opieką dla osób starszych i niepełnosprawnych w domach emeryta, domach pomocy społecznej bez opieki pielęgniarskiej i z minimalną opieką. Drugi  z nich dotyczy pomocy społecznej z zakwaterowaniem, która zapewnia również opiekę pielęgniarską w domach pomocy społecznej, domach rehabilitacyjnych, a także w pozostałych placówkach pomocy społecznej.

Mając pozwolenie na otwarcie domu opieki, powinniśmy dysponować odpowiednią kadrą. Na stu podopiecznych powinno przypadać co najmniej dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu. Powinniśmy także zagwarantować podopiecznym opiekę psychologa i psychiatry.

Wyposażenie prywatnego domu opieki – co musi się w nim znaleźć

Obiekt, który przeznaczony jest na dom opieki, musi spełniać szereg warunków. Są to m.in.:

– na budynku powinna widnieć informacja o rodzaju posiadanego zezwolenia na prowadzenie obiektu oraz numer wpisu do rejestru.

– zapewnienie windy w przypadku budynku piętrowego,

– brak barier architektonicznych zarówno w samym budynku, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu,

– konieczność instalacji systemów alarmowych i przeciwpożarowych,

– dom opieki powinien dysponować takimi pomieszczeniami jak: pokoje mieszkalne jedno i wieloosobowe, pokoje dzienne, jadalnia, gabinet medyczny oraz pokój dla gości. Oprócz tego należy również wydzielić pomieszczenie służące do suszenia i prania odzieży, a także miejsce do uczestnictwa w nabożeństwach oraz pomieszczenia techniczne,

– jednoosobowy pokój dla podopiecznych nie może być mniejszy niż 9 m2, a wieloosobowy powinien mieć nie mniej niż 6 m2 na osobę.

– pokoje powinny posiadać odpowiednie wyposażenie. Kluczowym elementem są meble, a w szczególności łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe i ergonomiczne krzesła oraz stoły.

– łazienki w domach opieki także powinny być dostosowane do potrzeb osób starszych i muszą posiadać np. w uchwyty ułatwiające podnoszenie się i wykonywanie czynności higienicznych. Seniorzy powinni mieć zapewnione odpowiednie środki higieny osobistej, m.in. środki czystości oraz odpowiednie przybory toaletowe. Łazienki powinny być przestronne po to, by zadbać o komfort mieszkańców, jak i osób towarzyszących im w czynnościach higienicznych,

– cały obiekt powinien być przyjazny poruszaniu się pieszo lub przy pomocy laski, chodzika lub wózka inwalidzkiego,

– pomieszczenia powinny być odpowiednio oświetlone.

W zależności od standardu domu opieki istnieją placówki, które oprócz zaspokajania potrzeb w zakresie wyżywienia, higieny i opieki zdrowotnej, oferują swoim mieszkańcom różnorodne usługi, takie jak fryzjerstwo, pranie, sprzątanie, telewizja, a także szereg interesujących zajęć. Dodatkowe informacje na temat wyposażenia takich miejsc znajdziecie na stronie  https://www.x-reh.pl/wyposazenie-prywatnego-domu-opieki-co-musi-sie-w-nim-znalezc .